Dobber 20, 3192 WH Rotterdam
010-4388390

Les reglement


Algemene voorwaarden zomer 2018

 

 

 

 

 

 

Avasport
Dr. J.M. den Uylstraat 4
3227 AX Oudenhoorn
Tel: 06-34813848
avasport.tennis@gmail.com
Kvk-nr: 63077213
Btw-nr: NL204691114B02
IBAN-nr: NL45KNAB0257016406

Aanvang zomer lessen senioren: 3 april

Artikel 1 Aanmelden
1.1 Voor het krijgen van tennisles is een lidmaatschap van TV. Zalmplaat verplicht of baanhuur betalen
1.2
Deelname aan de tennislessen is alleen mogelijk na inschrijving via het inschrijfformulier.
1.3 Inschrijfformulier kan worden ingeleverd:
– via de mail:
avasport.tennis@gmail.com
1.4 Middels uw inschrijving gaat u akkoord met de algemene voorwaarden voor de tennislessen en bent u bekend met de inhoud van deze voorwaarden. Alle informatie betreffende les duur en tarieven is onder voorbehoud van typefouten. AVAsport behoud het recht om deze fouten te corrigeren en zal de cursist tijdig op de hoogte brengen.
1.5 Indien u zich heeft ingeschreven voor les en wij een moment zijn overeengekomen dan wel u het rooster heeft ontvangen en hier niet binnen 5 dagen op heeft gereageerd, is de inschrijving definitief en verbindt u zich aan de bijbehorende kosten.

Artikel 2 Tennisles
2.1
Een reguliere les duurt 50 minuten, en is inclusief 5 minuten inspeeltijd.
2.2 De trainer bepaalt of een les wel of geen doorgang kan vinden. De les gaat altijd door, tenzij u een afmeld bericht ontvangt. Bij twijfel dient u contact op te nemen met de trainer of AVAsport.
2.3 Van de totaal geboekte lessen wordt 100% gegarandeerd.
2.4 Geannuleerde lessen zullen zo snel mogelijk worden ingehaald.
2.5 Lessen die door feestdagen uitvallen kunnen in worden gehaald in vakanties, weekenden, buiten de lesperiode of binnen de lesperiode op een andere lesdag.
2.6 Wordt door weersomstandigheden of de conditie van de baan het aantal lessen niet gehaald binnen de lesperiode, dan kan AVAsport deze lessen ook geven in vakanties, weekenden of buiten de lesperiode.
2.7 Een eenmaal aangevangen les waarvan de les duur meer dan de helft bedraagt, wordt als geleverd beschouwd.
2.8 De lessen worden in 20 weken opvolgend gegeven, met uitzondering van de opgegeven data in 2.9
2.9 Er wordt GEEN les gegeven op:
– 2 april (2de paasdag)
– 28 april t/m 6 mei (meivakantie)
– 10 mei (Hemelvaartsdag)
– 21 mei (2e pinksterdag)
– 16 t/m 24 juni ( Restaurant Olijf Open Hartel Seniorentoernooi 2018)
– 14 juli t/m 26 augustus (zomervakantie)

3.1 De kosten van een reguliere les bedraagt €44,-
3.2 Het lesgeld dient binnen 10 werken dagen van de factuurdatum te zijn bijgeschreven op IBAN-nr: NL45 KNAB 0257 0164 06

Artikel 4 Cursist
4.1 Annuleren van een les door de cursist, is niet mogelijk.
4.2 Ingeval van langdurige afwezigheid is het mogelijk de lessen over te dragen aan derden, mits gelijk niveau en altijd in overleg met de trainer/AVAsport.
4.3 De cursist draagt zelf zorg voor het door hem benodigde materiaal.
4.4 De cursist draagt zelf zorg voor de juiste tenniskleding en het verplichte schoeisel.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
5.1 AVAsport is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadigingen van goederen van cursisten, evenals blessures.
5.2 Waarvan dit reglement niet voorziet, beslist AVAsport.