Dobber 20, 3192 WH Rotterdam
010-4388390

Contact

Voorzitter: Janny Berkhof
voorzittertvzalmplaat@gmail.com

Secretaris: John Raaijmakers
secretaris.tvzalmplaat@upcmail.nl

Penningmeester: Kees Goudswaard
penningmeester.tvzalmplaat@hotmail.nl

Club van sponsoren:
Aad Ripmeester – ari65@kpnmail.nl
Laura van der Weel – vanderweel.laura@gmail.com
Ruud Noordermeer – ruudpensioen@hotmail.com

Tenniscommissie:
Danny Dijksman, Maartje Tulp, Kevin Dijksman

tenniscommissie-tvzalmplaat@outlook.com

Activiteitencommissie:
Janny Berkhof, Corrie Roukens, Laura van der Weel
actvzalmplaat@hotmail.com

Kantinecommissie:
John Raaijmakers, Maartje Tulp, Natasha de Haan
Email

Accommodatiecommissie:
Aad Dijksman, Marco Boogerd, René Laurman, John Nievaart
accommodatiecommissie-tvzalmplaat@outlook.com

Sponsorcommissie:
Marissa Kartiko, Denise van der Linden, Kees van der Hoek

sponsorcommissie-tvzalmplaat@outlook.com

Bestuursondersteuning:
Kees van der Hoek
redactiecommissietvzalmplaat@gmail.com

Dobber 20
3192 WH Hoogvliet
Telefoon: 010-4388390

www.tv-zalmplaat.nl

KVK Rotterdam: 40342329

Secretariaat:
Beschoeiing 31
3191 HK Hoogvliet